Musicallessen

Het Nederlands Musical Instituut (NMI) is in 2002 opgericht om amateurbeoefenaars van musicaltheater, een kwalitatieve opleiding te kunnen bieden. Leerlingen (8-21 jr) van het NMI krijgen elke week les in zang, drama en dans. Elke groep werkt ieder jaar naar een voorstelling toe.

Naast de reguliere opleiding biedt Dansstudio2 ieder jaar een uitgebreid cursusaanbod wat betreft zang en drama. Deze cursussen worden zowel voor kinderen als voor volwassenen geboden. Bekijk hieronder het NMI-lesaanbod.

Musicalopleiding
Heb jij zin om op de planken te staan? Ben je tussen de 8-12 jaar? Kom dan naar het NMI (Nederlands Musical Instituut) bij Dansstudio2! Je krijgt hier elke week een uur zang-, toneel- en dansles. In de eerste maanden wordt veel toneel gespeeld, geïmproviseerd, zelf scènes gemaakt, gezongen en gedanst. Maar bovenal: veel plezier gemaakt. Vanaf januari wordt er gewerkt aan een musical die aan het eind van het jaar wordt opgevoerd in het theater.
Muziektheater
In deze speciale muziektheaterklas (vanaf 12 jaar) krijg je wekelijks les in zang en toneel. In de spelles krijg je speltraining en word je uitgedaagd om zelf scènes te maken. Ook leer je verschillende improvisatietechnieken en wordt er gewerkt vanuit beweging en/of tekst. Verschillende speelstijlen worden behandeld, zoals waarachtig spel of juist zeer grotesk spel. Bij zang zul je een uitgebreide zangtechniek leren. Verder zal er meerstemmig gezongen worden en wordt onderzocht op welke manier zang een spelscène kan ondersteunen. In december wordt hiermee een kerstpresentatie gemaakt. Vanaf januari wordt er gewerkt aan een musical die aan het eind van het jaar wordt opgevoerd in het theater.
Musicaldans
Voor jongens en meisjes vanaf 6 jaar (groep 3 basisschool). In deze les van 60 minuten dansen, zingen en spelen de kinderen toneel. Het lesmateriaal bestaat uit stukjes van bestaande musicals. Deze les is een uitstekende voorbereiding voor de kinderen die nog te jong zijn voor de musicalopleiding.