Reguliere lessen

Voornaam*

Achternaam*

Straatnaam + huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)*

E-mailadres*

Telefoonnummer*

Les*

Automatisch incasso?
 Ja Nee

IBAN Rekeningnummer*

Incasso op naam van*

 Jaarlijk lesgeld ineens betalen (10% korting)
 10% studentenkorting (na tonen studentenkaart)
 10% korting bij inschrijving tweede les of extra gezinslid

Naam ingeschreven gezinslid

Overige opmerkingen

Ik heb bovenstaande gegevens naar waarheid ingevuld en ga akkoord met de algemene voorwaarden